دبیرستان هیأت امنایی شهید علیرضا افشار

25 آبان 1395

مولف: مهندس گودرزی
0  نظر
رتبه خبر: 4/1
(9 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی - فرهنگی و هنری

25 آبان 1395

مولف: مهندس گودرزی
0  نظر
رتبه خبر: 1/9
(6 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی - فرهنگی و هنری

3 مهر 1395

یک قدم به پیش . . .

چنانچه به حد کافی به چهار راه نزدیک نشوید چراغ برایتان سبز نمی شود . . .
مولف: مهندس گودرزی
0  نظر
رتبه خبر: 4/4
(7 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری

29 شهریور 1395

مولف: مهندس گودرزی
0  نظر
رتبه خبر: 3/8
(13 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری

29 شهریور 1395

مولف: مهندس گودرزی
0  نظر
رتبه خبر: 4/8
(3 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری

14 شهریور 1395

"شما حاکم بر سرنوشت خویش هستید"

قدرت خودباوری و اعتماد به نفس
مولف: مهندس گودرزی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(5 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی - فرهنگی و هنری

18 اسفند 1394

*** نگرش ***

«فقط غیر ممکن ، غیر ممکن است »
مولف: مهندس گودرزی
0  نظر
رتبه خبر: 4/8
(6 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری

15 تیر 1394

مولف: مهندس گودرزی
1  نظر
رتبه خبر: 3/3
(12 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

8 تیر 1394

مولف: مهندس گودرزی
0  نظر
رتبه خبر: 3
(12 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی - فرهنگی و هنری

8 تیر 1394

مولف: مهندس گودرزی
3  نظر
رتبه خبر: 4/5
(15 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی - فرهنگی و هنری
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2
 
نقشه سایت