دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار
 

درج مطلب

 
تلفن های تماس با مدرسه :
 
1- خط مستقیم ارتباط با مدیر :                                       
22693070
 
 2- خط مستقیم ارتباط با معاون آموزشی  آقای کوه زاد  
 
22693073
3-خط مستقیم ارتباط با معاون پرورشی آقای افشاری
 
26769620
4-   خط مستقیم ارتباط با معاون آموزشی آقای ناصری 
 
   22693072  
5- امور دفتری و متصدی سایت آقای گودرزی
22693071
 
 
 
  اولیاء محترم لازم است جهت هماهنگی و توجیه غیبت دانش آموزان با  معاونین دبیرستان تماس حاصل فرمایند.
 
   آدرس سایت :                              highschool1afshar1.ir
 
  آدرس مدرسه : خیابان دکتر شریعتی - پل رومی - خیابان قیطریه (بلوارصبا) -جنب ورزشگاه شهدای قیطریه
دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار