دبیرستان هیأت امنایی شهید علیرضا افشار
  درج مطلب  
 
 
 
 
 
  ***  آقای یوسف عزتی
 
 25سال سابقه خدمت ، دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس 
رشته تحصیلی :  روانشناسی با گرایش روان سنجی
 
   پست  : پشتیبان ، راهنما  و مشاور تحصیلی
 
    روزهای حضور در مدرسه :             دوشنبه - شه شنبه
  
 
   پیام مشاور تحصیلی: 
 
نقشه سایت