دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار
 
درج مطلب
 
 
 
 
 
 
  ***  آقای علیرضا فخیمی
 
 27سال سابقه خدمت ، دارای مدرک تحصیلی لیسانس 
رشته تحصیلی : مشاوره و روانشناسی
 
   پست  : پشتیبان ، راهنما  ومشاور تحصیلی
 
    روزهای حضور در مدرسه :             تمام روزهای هفته
  
  تلفن تماس مستقیم :
 

   پیام مشاور تحصیلی: