دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار
 
     روز امید(تولدت مبارک)       
 
برخاستن از عدم و درآمدن بر سیرت انسانی،باشکوه ترین پدیده ی هستی است... این باشکوه ترین بر شما مولود امروز مبارک.
سام محمدزمانی
روز تولد : 25 مرداد

ارشیا مهدی زاده تورزن
روز تولد : 27 مرداد

ابوالفضل بختیاری
روز تولد : 28 مرداد

حمیدرضا عبدالهی
روز تولد : 28 مرداد

 
ثبت افتخارات دانش آموزان
 
** کسب رتبه خانه ریاضی**
مدال نقره - برنز

** کسب رتبه **

** کسب مدال نقره **
رشته ریاضی - فیزیک

*** کسب مدال برنز ***
زیست شناسی

** کسب مدال نقره **
رشته ریاضی - زیست شناسی

نفرات برتر کلاس آزمایشگاه
در نیم سال اول 97

** کسب رتبه برتر **
مشاعره در منطقه یک تهران

*** دیپلم افتخار ***
نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ  خانه ریاضی تهران

** دیپلم افتخار **
نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ  خانه ریاضی تهران

*** دیپلم افتخار ***
در سومین سوپر جام قهرمانی خانه ریاضی
 
پــــایه  هـــفـــــتـم ؛
 
تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 22 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 18 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 17 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 11 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 10 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 9 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 8 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 31فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 28 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 27 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 26 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 25 فروردین98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 24 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 21 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 20 فروردین98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 19 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 18 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 17 فروردین98

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 20 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 19 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 18 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 15 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 14 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 13 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 12 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 11 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 8 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 7 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 6 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 5 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 4 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 1 اسففند97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 30 بهمن 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 29 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 28 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 27 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 24 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 23 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 17 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 16 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 15 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 14 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 13 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 10 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 9 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 8 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 7 بهمن ماه 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 6 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 3 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 2 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 1 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 30 دی ماه 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 30 دی ماه 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 29 دی 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 26 دی 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 25 دی 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 24 دی 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 23 دی 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 22 دی 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 19 دی ماه 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 18 دی ماه

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 17 دی ماه

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 26 آذر 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 25 آذر 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 24 آذر 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 21 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 20 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 19 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 18آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 17 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 14 آذر

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 13 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 12 آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 11 آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 10 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 10 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 7 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 6 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 5 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 30 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 29 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 28 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 27 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 26 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 23 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 22 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 21 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 9 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 2 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 1 آبان97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 30مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 29 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 28 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 25 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 24 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 22 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 18 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 17 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 11 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 10 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 9 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 8 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 4 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 1 مهر97

برنامه هفتگی پایه هفتم
 
پـــــایـه هشــــــتـم ؛
 
تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 22 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 18 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 17 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 11 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 10 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 9 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 8 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 31فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 28 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 27 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 26 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 25 فروردین98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 24 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 21 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 20 فروردین98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 19 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 18 فروردین 98

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 19 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 18 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 15 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 14 اسفند 97

قواعد درس عربی

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 13 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 12 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 11 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 8 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 7 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 6 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 5 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 4 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 1 اسففند97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 30 بهمن 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 29 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 28 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 27 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 24 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 23 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 17 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 16 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 15 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 14 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 13 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 10 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 9 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 8 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 7 بهمن ماه 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 6 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 2 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 1 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 30 دی ماه 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 29 دی 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 26 دی 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 25 دی 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 24 دی 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 23 دی 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 22 دی 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 19 دی ماه 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 18 دی ماه

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 17 دی ماه

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 26 آذر 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 25 آذر 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 24 آذر 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 21 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 20 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 19 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 18آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 17 آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 14 آذر

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 13 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 12 آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 11 آذر

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 10 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 7 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 6 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 5 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 30 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 29 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 28 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 27 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 26 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 23 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 22 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 21 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 9 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 آبان 97

تدریس درس عربی

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 2 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 1 آبان97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 30مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 29 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 28 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 25 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 24 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 22 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 18 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 17 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 11 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 10 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 9 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 8 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 4 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 1 مهر97

برنامه هفتگی پایه هشتم
 
پـــایــــه نهـــــــــــم ؛
 
تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 22 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 18 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 اردیبهشت98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 9 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 8 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 اردیبهشت 98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 31فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 28 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 27 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 26 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 25 فروردین98

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 24 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 21 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 20 فروردین98

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 19 فروردین 98

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 18 فروردین98

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 19 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 18 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 15 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 14 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 13 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 12 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 11 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 8 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 7 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 6 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 5 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 4 اسفند 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 1 اسففند97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 30 بهمن 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 29 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 28 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 27 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 24 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 23 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 17 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 16 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 15 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 14 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 13 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 10 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 9 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 8 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 7 بهمن ماه 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 7 بهمن

تکالیف دانش آموزان شنبه 6 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 2 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 1 بهمن 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 30 دی ماه 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 29 دی 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 26 دی 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 25 دی 97

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 24 دی 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 23 دی 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 22 دی 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 19 دی ماه 97

تکالیف دانش آموزان سه شنبه 18 دی ماه

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 17 دی ماه

تکالیف دانش آموزان دوشنبه 26 آذر 97

تکالیف دانش آموزان یکشنبه 25 آذر 97

تکالیف دانش آموزان شنبه 24 آذر 97

تکالیف دانش آموزان چهارشنبه 21 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 20 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 19 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 18آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 18آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 17 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 14 آذر

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 13 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 12آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 11 آذر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 10 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 7 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 6 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 5 آذر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 30 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 29 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 28 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 27 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 26 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 23 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 22 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 21 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 20 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 19 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 15 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 14 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 13 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 12 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 9 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 7 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 6 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 5 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 2 آبان 97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 1 آبان97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 30مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 29 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 28 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 25 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 24 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 23مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 22 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 21 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 18 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 17 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 16 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 15 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 14 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 11 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 10 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 9 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 8 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان شنبه 7 مهر 97

تکالیف روزانه دانش آموزان چهارشنبه 4 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان سه شنبه 3 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان دوشنبه 2 مهر97

تکالیف روزانه دانش آموزان یکشنبه 1 مهر97

برنامه هفتگی پایه نهم
 
لغت نامه
 

اخبار/مقالات

 

****  عکس های منتخــب ****

 

        به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد ؛ ؛       

 

   اگاهانه رشد کردن ؛    ؛  

 
  اوقات شرعی  
 


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
 
     ( انــرژی مـثبـت ) :      
 
  « در میان صدقه هایی که مردم می دهند، هیچ صدقه ای ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست...» 
 
  انجمن اولیا و مربیان  
 
 
     حــدیـث روز ؛    
 
تواضع و فروتنی
امام موسی کاظم علیه السلام

" تفکر واندیشیدن "
امام حسن عسکری علیه السلام

پیشی گرفتن در صلح و آشتی

غیبت کــردن
قالَ الامام حسین علیه السلام

" سعادت "
امام علی علیه السلام

حق و باطل
امام سجاد علیه السلام

رابطۀ علم و تواضع
امام علی علیه السلام

تواضع و فروتنی
امام علی النقی علیه السلام (امام هادی)

عاقل ترین مردم ؛
امام صادق علیه السلام

محبوب ترین کارها . . .
قال رسول الله صلی الله علیه و آله
 
   برنامــه غذایـی دبیرستان ؛  
 
 
    داستان های کوتاه ؛     
 
 
   طنز و سرگرمی ؛    
 
 
  پیام رسان  
 
گیرنده
 
  سایتـــهای مفــیــد  
 
 
  تعداد بازدیدکنندگان  
 
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع