دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار
 
   
  عکس دانش آموزان در تبلیغات و انتخابات شورای دانش آموزی 5