دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار
     معرفی مدیر :  
 
   نام:   حشمت اله
  نام خانوادگی:  خــیــــّر
  سمت:   مدیــــر دبــــیرستان
  مدرک تحصیلی:
فوق لیسانس مدیریت
  مدت سابقه: 25 سال
 
 
 
 
 

   مقالات مدیریت                             

 
نقشه سایت