تصویر گردان  
   
  تشكيلات شامل شورای دانش آموزی - مناسبت ها و نماز - بسيج –پيشتازان – شهردار مدرسه – كتابخانه  و نمايشگاه كتاب – هلال احمر و ... تحت نظر معاونت فرهنگی و پرورشی با عضوگيري و مشاركت مستقیم دانش آموزان فعاليت می نماید.  

هیچ خبری یافت نشد.
   
نقشه سایت