دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار
 
   
  عکس های  عزاداری و فعالیت دانش آموزان در محرم - سال تحصیلی 95-96