چاپ خبر
دبیرستان نمونه دولتی شهید علیرضا افشار (دوره اول ) دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
رابطۀ علم و تواضع
امام علی علیه السلام

إِذا تَفَقَّهَ الرَّفيعُ تَواضَعَ؛

انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.

انتهای پیام/.