چاپ خبر
دبیرستان هیأت امنایی شهید علیرضا افشار (دوره اول ) دوشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۴
وضـــــوء ؛
نماز گزار قبل از انجام نماز باید وضو بگیرد و طهارت معنوی به دست آورد. آنگاه رو به سوی خالق  یکتا کند و راز ونیاز نماید.
چنانچه نمازگزار غسل بر او لازم باشد باید غسل کند و اگر وضوء و غسل ممکن نباشد باید به جای غسل و وضوء تیمم نماید.
 
چگونگی وضوء :
 
1- صورت را از رستنگاه مو تا چانه می شوید.
2-  دست راست را ازمرفق ( آرنج ) تا انتهای انگشتان می شوید.
3- دست چپ را از مرفق ( آرنج) تا انتهای انگشتان می شوید.
4- با رطوبت دست راست جلوی سر را مسح می کند( از فرق سر تا رستنگاه موهای جلوی سر)
5- با همان رطوبت دست راست ، از نوک انگشت تا بر آمدگی پای راست مسح می نماید.
6- با رطوبت دست چپ ، از نوک انگشت پا تا بر آمدگی پای چپ مسح می نماید.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر در باره ی مسائل وضوء به کتاب احکام پسران - نوشته سیّد مهدی آیت الهی - ص 27  - مراجعه فرمایید.
انتهای پیام/.